privatumo politika


Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB GREEN ROSE,  302769484 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB GREEN ROSE naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, naudojamis šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefonas, adresas, kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per UAB GREEN ROSE svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, norint apsipirkti internetinėje parduotuvėje, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.


Bendrosios nuostatos

UAB GREEN ROSE jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB GREEN ROSE valdomas elektronines sistemas. UAB GREEN ROSE pasilieka teisę naudoti jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais – siųsti pasiūlymus su savo produktų naujienomis bei akcijomis. Bus suteikta galimybė atsisakyti naujienlaiškio.

UAB GREEN ROSE vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai;

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB GREEN ROSE įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.


Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus (atlikus tam tikrus užsakymus);

2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. apdoroti Jūsų užklausas;

6. tiesioginės rinkodaros tikslais – tik pateikus Jūsų atskirą sutikimą bei suteikus Jums galimybę bet kada atsisakyti.


Slapukų naudojimas

UAB GREEN ROSE interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį. Interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

1. Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, užtikrina interneto svetainės funkcionalumą: sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Įmonės interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Įmonės interneto svetaine patirtį.

3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Įmonės interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Įmonės interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. 

4. Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklamą Įmonės interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

Prieigą prie statistinių duomenų apie internetinės svetainės lankytojus turi darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą, bei partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius. Slapukais surinkti duomenys Įmonėje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

Jeigu nesutinkate, kad būtų naudojami slapukai, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

Chrome naršyklei: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en; 

Firefox naršyklei: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies; 

Safari naršyklei: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac; 

Edge naršyklei: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy. 

 

Naujienlaiškių siuntimas

Naujienlaiškių siuntimui UAB GREEN ROSE naudoja Omnisend naujienlaiškių siuntimo platformą. 

Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su UAB GREEN ROSE ir išreiškus norą nebegauti Įmonės siunčiamų naujienlaiškių.


Internetiniai atsiskaitymai

Internetinė parduotuvė bei elektroniniai laiškai yra laikomi Hostinger bei Hostex serveriuose. 

Mokėjimų priėmimui UAB GREEN ROSE naudoja „Montonio“, „Mollie“,  „Stripe“, „Paysera“ ir „PayPal“ platformomis. Mokėjimų priėmimo platformų privatumo politikos yra pateikiamos adresais:

Montonio privatumo politika: https://montonio.com/legal/privacy-policy/

Mollie privatumo politika: https://www.mollie.com/privacy

Stripe privatumo politika: https://stripe.com/en-lt/privacy. 

Paysera privatumo politika: https://www.paysera.lt/v2/en-LT/legal/privacy-policy-2020. 

PayPal privatumo politika: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

UAB GREEN ROSE interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). 


Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų; 

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. UAB GREEN ROSE, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu [email protected];

4. UAB GREEN ROSE, 302769484 Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu [email protected];


Baigiamosios nuostatos

Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi Lietuvoje spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

UAB GREEN ROSE gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu [email protected].

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2023-04-20.