prekiu grąžinimas

Prieš įsigyjant GREEN ROSE drabužius internetu, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Paspausdami mygtuką „Pirkti“ Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su internetinės parduotuvės green-rose.lt Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Asmens duomenų apsauga
1.1 Norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas privalo užsiregistruoti šioje internetinėje svetainėje, nurodydamas teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
1.2. Pirkėjas pilnai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą bei prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias ar galinčias atsirasti Pirkėjui ir/arba tretiesiems asmenims dėl pateiktų duomenų neteisingumo.
1.3 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
1.4 Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butų siunčiami informaciniai pranešimai susiję tik su GREEN ROSE veikla.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“
2.2 Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve green-rose.lt sudarytos prekių Pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis" (toliau - Ūkio ministro įsakymas).
3.2. Kokybiškos daugkartinės sauskelnės bei kūdikių drabužėliai, vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu, yra negrąžintini.
3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 7 (septynias) darbo dienas.
4.3. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
5. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka
5.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM.
5.2.Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
5.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
5.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

5.5.1. Banko pavedimu į sąskaitą:
UAB GREEN ROSE
A/s Nr. LT337300010131197685
SWEDBANK, 73000

5.5.2. Sumokėti už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu arba atsiimant prekes GREEN ROSE firminėje parduotuvėje;

5.5.3. E-bankas sistema leis atsiskaityti už užsakytas prekes iš karto po užsakymo suformavimo. Padarytą mokėjimą matome iš karto, todėl skubant gauti užsakytas prekes, rekomenduojame pasirinkti šį apmokėjimo būdą;

5.5.4. Mokėjimo kortelėmis. Šis atsiskaitymo būdas ypač patrauklus užsienyje gyvenantiems mūsų klientams. Atsiskaityti mokėjimo kortelėmis galima perkant už ne mažiau kaip 20 Eurų sumą;

5.5.5. PayPal. Šis atsiskaitymo būdas taip pat patrauklus užsienyje gyvenantiems mūsų klientams. Padarytą mokėjimą matome iš karto, todėl skubant gauti užsakytas prekes, rekomenduojame pasirinkti šį apmokėjimo būdą.

5.6 Pasirinkus apmokėjimo būdą 5.5.1 ir nesumokėjus už prekes per 7 (septynias) darbo dienas, UAB GREEN ROSE turi teisę, iš anksto neįspėjus, anuliuoti prekių užsakymą.

6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2.Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.
6.3. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.
6.4. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos Pardavėjas patyrė dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.

7. Prekių grąžinimas
7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu. Pirkėjas privalo el. paštu [email protected] informuoti apie grąžinimą ir grąžinti prekes ne vėliau nei per 14 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

Grąžinimo adresas kurjeriu arba paštu:
UAB Green Rose
P. Lukšio g. 18
Vilnius
LT-08222

Omniva paštomatas grąžinimui:
Vilniaus VC SIGMA paštomatas
+370 656 44183

7.2. Grąžinamos prekės privalo būti, originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.
7.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Prekių dydžio pakeitimas

8.1. Jeigu Pirkėjas pageidauja pakeisti pirktas Prekes į kitas arba pakeisti prekės dydį, spalvą, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo išsiųsti keičiamą(-as) prekę(-es) per prekes pristačiusį kurjerį (kaina 3 Eu - apmokama Pardavėjui) arba registruotu paštu Pardavėjui adresu P. Lukšio g. 18, Vilnius. Pardavėjas savo sąskaita išsiunčia naujas pageidajamas prekes tik tuomet, kai yra gautos keičiamos prekes ir jos atitinka grąžintinų prekių sąlygas (7.2 punktas).

9. Apsikeitimas informacija
9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Internetinės parduotuvės green-rose.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.2 Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

UAB GREEN ROSE registracijos adresas Konstitucijos pr. 9-66, Vilnius
GREEN ROSE firminės parduotuvės adresas P. Lukšio g. 18, Vilnius (II aukštas)